Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

TAIAPK.NET là website cung cấp các nội dung liên quan đến các bản game Việt Nam và trên thế giới. Tất cả nội dung đều được máy tính tự động thu thập và tổng hợp tự động

2. Bản quyền nội dung

Toàn bộ nội dung trên TAIAPK được hoàn toàn tự động thu thập bằng máy tính tự động. Với tư cách là khách truy cập, bạn có thể tải xuống 1 bản game để trải nghiệm game.

Chúng tôi khuyến khích người chơi mua và sự dụng các game có bản quyền.

Các bản mod game trên TAIAPK.NET chủ yếu mang tính trải nghiệm cho người dùng.

3. Liên kết

Nếu bạn là chủ sở hữu của một trang web, bạn được quyền liên kết đến TAIAPK.NET, miễn sao việc liên kết đấy có giá trị đối với người dùng của bạn.

Đồng thời, chúng tôi có ​​quyền từ chối hoặc chấm dứt bất kỳ liên kết nào đến với TAIAPK nếu nội dung đấy không phù hợp, vi phạm quy định pháp luật, nội dung nhảy cảm.

4. Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được phát hành thông qua TAIAPK.NET vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền qua email liên hệ ở bên dưới (Chú ý trong email phải có chi tiết thông tin liên hệ và đường link nội dung vi phạm bản quyền trên TAIAPK.NET ).

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được theo quy định của Điều khoản sử dụng của TAIAPK.NET và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

4. Thông tin liên hệ

Mọi câu hỏi về chúng tôi, xin gửi về địa chỉ [email protected]