Browsing Category

Ứng Dụng

Nếu không có phần mềm, phần cứng sẽ trở nên vô dụng. Đó là lý do tại sao tôi tạo phần này để chia sẻ các ứng dụng và phần mềm thú vị… Có rất nhiều ứng dụng apk khác nhau được đăng tải mà tôi tin rằng sẽ hoạt động theo một cách nào đó, chẳng hạn như xem phim chẳng hạn. (Netflix), khả năng tính toán, chỉnh sửa ảnh (VSCO, Picsart), quản lý tài chính, nghe nhạc (Spotify) hay hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe …